0
Hero CaseNieuws

Welzijn op het werk bij de Federale Pensioendienst… meer dan een stukje fruit en yoga

By 2 juli 2024juli 4th, 2024No Comments

– Happiness at Work Hero Case –

Deze Hero Case kregen we toegestuurd van Leen Janssens van De Federale Pensioendienst.

Over de Federale Pensioendienst

De Federale Pensioendienst, met ongeveer 2.400 personeelsleden die zijn tewerkgesteld in de Zuidertoren in Brussel en in 13 gewestelijke kantoren verspreid over gans België, is een openbare instelling van sociale zekerheid.

Deze dienst buigt zich over de volgende opdrachten:

• We doen er alles aan om personen helder te informeren en adviseren over hun (toekomstig) pensioen en dit via verschillende communicatiekanalen.
• We bepalen de pensioenrechten van ambtenaren, werknemers en we kennen ook het IGO (inkomensgarantie voor ouderen ) toe.
• We zorgen voor een correcte en stipte betaling van de pensioenen, van ambtenaren, werknemers én zelfstandigen en van het IGO.
• We ondersteunen het beleidswerk en stellen hiervoor onze gegevens, analyses en expertise op strategisch, juridisch, financieel en actuarieel vlak ter beschikking.

Weetje over de foto van de Zuidertoren: deze is genomen door een collega!
Het gaat namelijk om de winnaar in de categorie ‘Pensioenen’ nav de fotowedstrijd binnen de FPD.

Aandacht voor welzijn op het werk

Bij de Federale Pensioendienst, zetten we natuurlijk in op de meest gekende welzijnsacties zoals bijvoorbeeld gratis fruit en soep, sportactiviteiten tijdens de middag, kinderopvang tijdens de schoolvakanties, jaarlijks personeelsfeest of familiedag, enzovoort.
Sommige van deze activiteiten zoals de gezelschapspelletjesclub of boekenleesclub tijdens de middag zijn initiatieven van de medewerkers zelf. Elk van deze initiatieven wordt met veel aandacht bekeken en krijgt, indien nodig, de nodige ondersteuning.

Maar welzijn op het werk is meer dan een leuke activiteit tijdens de middag of een gratis fruitje. De Federale Pensioendienst zet zijn medewerkers centraal, en dit van bij het begin van hun carrière tot aan het einde.

De medewerker staat centraal

Elke nieuwe medewerker krijgt een uitgebreid onboarding-programma.  Naast de opleidingen in de (pensioen)materie of de uitleg over de taken van de verschillende diensten en departementen, krijgen ze ook een peter of meter toegewezen. Dit is iemand die niet in hiërarchische lijn staat met de nieuwe medewerker en waar de nieuwe collega steeds bij terecht kan. Daarnaast werd er ook een app gebouwd waar de nieuwe collega’s de belangrijkste informatie kunnen terugvinden.
1 keer per jaar is er tevens een Pensions got talent-event voor alle nieuwe medewerkers van het afgelopen jaar. Op die manier kunnen ze mekaar beter leren kennen. Deze events worden volledig intern georganiseerd en gefaciliteerd door vrijwilligers uit de verschillende departementen.

Focus op ontwikkeling

Tijdens hun loopbaan kunnen de medewerkers zich verder ontwikkelen in hard en soft skills, en kunnen ze steeds inspiratie opdoen tijdens events zoals Meet and Lead (event voor leidinggevenden), of zoals het Magic at work event waar welzijn centraal staat.
Elk jaar kiezen we een thema op basis van de input van onze collega’s. Dit jaar gaan we samen in verbinding. We merken dat de corona-crisis een positieve impact heeft gehad op de werk-privé balans, maar dat er ook een stukje eenzaamheid is ingeslopen. We willen onze medewerkers hier graag tips and tricks geven, maar ook te weten komen hoe de FPD hen hier verder kan in ondersteunen. Hun mening is immers broodnodige input voor ons.

Klaar staan voor medewerkers

Ook op mindere momenten in de loopbaan staan we klaar voor het welzijn voor onze medewerkers. Zo hebben we bv sinds kort een disability manager die personen die langdurig afwezig zijn begeleidt..
Daarnaast bezorgen we ook de medewerkers die op pensioen gaan graag een afscheidsdrink die de FPD voor een deel terugbetaalt en zijn er projecten lopende om hen te blijven informeren over het reilen en zeilen binnen de FPD.
Als openbare instelling van sociale zekerheid, kunnen we natuurlijk ook gebruik maken van het netwerk binnen de Federale Overheid. Op die manier kunnen we onze medewerkers opleidingen aanbieden maar ook cursussen rond bijvoorbeeld mindfulness. Daarnaast kunnen ze via dit netwerk ook bijvoorbeeld gebruik maken van terugbetalingen voor psychologische hulp.

Dienst Well-Being

Sinds 1 januari heeft de FPD ervoor gekozen om de dienst well-being op te richten, een happiness at work office 😉 dat zal instaan voor de organisatie van de gezondheidscampagnes zoals het kankeronderzoek of de vaccinaties, de organisatie rond EHBO, maar ook rond het uitwerken en communiceren van de governance-structuur mbt welzijn.
Zo zetten we alle actoren binnen het welzijn graag eens in de kijker. We beschikken bijvoorbeeld over een groot netwerk aan vertrouwenspersonen. Samen hebben we een filmpje gemaakt om hun rol te verduidelijken en hebben ze bijvoorbeeld een nieuw logo gekozen zodat ze zichtbaar zijn op ons interne Intra-Net. Ook de andere actoren willen we graag in de kijker zetten zodat elke medewerker weet waar hij terecht kan.
Daarnaast zal het team well-being in de toekomst toe ook inzetten op een actiever beleid rond bijvoorbeeld burn-out of rond ouderschap. 1 van de eerst opgezette projecten is bv de herinrichting van een afkolfruimte voor jonge mama’s.

Zoals je kan zien zetten we welzijn op het werk centraal binnen de Federale Pensioendienst en gaat het over meer dan een stukje fruit en yoga :).  Onze medewerkers staan centraal en wij zijn er rotsvast van overtuigd dat happy employees = happy customers.

Reasons for success

We vroegen aan Griet Deca, Chief Happiness van Tryangle Happiness & Well-Being at Work, om haar feedback omtrent deze werkgeluk aanpak:

“Een erg mooie case die bevestigt dat de Federale Pensioendienst echt wel zorg draagt voor hun mensen en dat ze welzijn op het werk centraal zetten en duurzaam aanpakken!”

– “Deze organisatie benadert welzijn op het werk op een geïntegreerde manier door niet alleen te focussen op traditionele initiatieven zoals gratis fruit en sportactiviteiten, maar ook door een sterke toewijding aan het welzijn van werknemers vanaf het begin van hun carrière. Het onboarding programma voor nieuwe werknemers biedt meerdere manieren om integratie te ondersteunen, zoals technische trainingen, maar ook een toegewezen peter of meter en een speciale app. Bovendien biedt een jaarlijks event eveneens een uitstekende gelegenheid voor nieuwe collega’s om elkaar beter te leren kennen.”

– “De Federale Pensioendienst investeert in de voortdurende ontwikkeling van hun medewerkers door middel van zowel hard als soft skills trainingen en inspirerende evenementen. Door jaarlijkse thema’s te kiezen die resoneren met hun medewerkers, tonen ze aan dat ze proactief reageren op de behoeften van hun teamleden. Dit laat zien dat ze niet alleen zorgen voor de professionele groei, maar ook voor het welzijn van hun medewerkers op emotioneel en sociaal vlak.”

– “Tot slot valt ook op dat deze organisatie qua well-being initiatieven en ondersteuning verder gaat dan de standaard gezondheidsinitiatieven. De recent opgerichte dienst well-being behapt gezondheidscampagnes, EHBO-organisatie en richtlijnen en procedures rond welzijn, maar omvat ook een actief beleid met concrete projecten rond belangrijke thema’s zoals burn-out en ouderschap. Door zich te richten op zowel preventieve als ondersteunende maatregelen, laten ze zien dat ze zich inzetten voor het welzijn en de tevredenheid van hun medewerkers op de lange termijn.”

“Met een uitgebreid programma voor onboarding, voortdurende aandacht voor ontwikkeling en innovatieve en geïntegreerde welzijnsinitiatieven, brengt de Federale Pensioendienst een sterk verhaal omtrent hoe zij welzijn op het werk integreren als een fundamenteel onderdeel van hun bedrijfscultuur.
Hun totaalaanpak onderstreept hun inzet voor het creëren van een werkomgeving waarin medewerkers zich goed kunnen voelen, wat essentieel is voor het bereiken van zowel persoonlijk als professioneel succes.”

Kunnen we in jouw team of organisatie ook gelukkige medewerkers vinden?
Wil je jullie initiatieven ook in de kijker zetten?
Meld je dan aan als Happiness at Work Hero Case.

Meer over de Week van het Werkgeluk

Ontdek de activiteiten van 2024

 in de gloednieuwe kalender

Naar de kalender

Steun de Week van het Werkgeluk

en onderteken het Werkgeluk Manifest

Het manifest tekenen

OPROEP: Toon ons hoe jouw organisatie werkt aan werkgeluk en inspireer anderen

Meld je organsatie aan

Doet jouw organisatie iets speciaals tijdens de themaweek? Zet je activiteiten in de kijker!

Download de visuals